четвъртък, 28 април 2011 г.

тук заглавие няма да има ,

Всички видове движения на частиците престават при температура равна на абсолютната нула.Тогава настъпва идеално подреждане на термодинамичната система от частици и нейната ентропия става нула.

Няма коментари:

Публикуване на коментар